Utstillerinfo

For påmelding, registrer deg herRegler for utstillere på AurskogMart’n

1.  PÅMELDING/BETALING/AVBESTILLING
Påmelding til AurskogMart’n blir ikke registrert før fullstendig utstillerskjema er levert og stand avgift er betalt. Avbestilling av plass må være gjort innen to uker før arrangementet begynner ellers må stand avgift betales.

2.  PLASS
AurskogMart’n anviser plass for den enkelte utstiller. Det er ikke anledning til framleie, bytte av plass eller å ha andre utstillere på plassen. Ingen utstillere har krav på fast plass år etter år, men ansiennitet vil også bli vektlagt.

3.  DISPOSISJON
Plassen blir stilt til disposisjon torsdag kveld i utstilleruka.

4.  ANMELDTE VARER
Montering av stand må være ferdig innen fredag kl: 10.00. Dersom plassen ikke er tatt i bruk, vil AurskogMart’n overlate den til andre. Bare salg av anmeldte varer er tillatt.

5.  FORBEHOLD TIL ANDRE PLASSER
Utstillere som tar seg til rette på andre plasser enn det de har fått anvist, kan bli vist bort fra utstillingsplassen.

6.  STØRRELSER
Utstillingsplassene er maksimum 3 meter dype. Ingen utstiller kan ha større vogner/telt enn det er plass til innenfor målene, inkludert drag/barduner på telt. Arrangøren kan redusere bestilt areal i samråd med utstiller.

7.  SALG AV MAT
Utstiller har et selvstendig ansvar for å få godkjenning fra mattilsynet. Mattillegget skal betales av alle som selger spiselige varer. F.eks. spekepølser, hamburger, pølser, bakt potet, vafler, kaker, sveler og annet lignende.

8.  KILDESORTERING
Det er et krav om kildesortering, alle utstillere må krysse av for hvilke typer avfall de har, matavfall, restavfall inkl. plast, glass, metall eller papp, papir og kartong. Roaf skal stille med utstyr slik at alle utstillere kan kildesortere på anvist plass. Matavfall skal i grønn pose/sekk. Pant sorteres i egen beholder.

9.  OPPRYDDING
Søndag kveld når Mart’n er slutt må alt være fjernet fra utstillingsområdet, og plassen ryddet. Dersom ikke dette er gjort, blir den enkelte utstiller belastet for utgiftene til rydding.

10.  BRANNVERN
På hver plass skal utstiller ha 1 stk. 6 KGs brannslukningsapparat. Kontroll kan bli gjennomført.

11.  SKADER
Utstillere er ansvarlig for skader de selv, folkene deres, produkt, utstyr og lignende påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. De ordner selv med all forsikring av sine eiendeler. Arrangøren dekker ikke tap ved eventuell avlysning av AurskogMart`n.

12.  ANSVAR
AurskogMart’n er ikke ansvarlig for tyveri eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy eller lignende. Utstiller må selv forsikre sine varer og utstyr.